HOTLINE: 0988 119 155
Email: vohuuphuocttc@gmail.com
Từ khóa : Quần áo bảo hộ, ủng bảo hộ,...

Hỏi : Năng lực sản xuất của DATIKA thế nào?

Trả lời : Chúng tôi có đội ngũ khép kín xuyên suốt sản xuất đến marketing sản phẩm, có thể thiết kế mẫu theo yêu cầu của khách hàng. Sản xuất trên dây chuyền cho từng công đoạn đảm bảo tiến độ sản phẩm cung ứng cho khách hàng nhanh nhất. Đối với các sản phẩm mẫu truyền thống của công ty luôn có sẵn hàng và cung cấp trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ lúc nhận được đơn hàng. Đối với số lượng lớn và xa về khoảng cách địa lý chúng tôi có thể đáp ứng 1000 sản phẩm/ tuần làm việc. Ngoài ra đối với các tùy chỉnh đặc biệt chúng tôi sẽ có quy định riêng cho từng đơn hàng cụ thể.