HOTLINE: 0988 119 155
Email: vohuuphuocttc@gmail.com
Từ khóa : Quần áo bảo hộ, ủng bảo hộ,...

Sử dụng bình chữa cháy khí CO2

Bình chữa cháy khí & Các thao tác sử dụng bình khí CO2

Thao tác hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Một số ừng dụng chất chữa cháy cho từng loại dung dịch chữa cháy và vật liệu cháy khác nhau.