HOTLINE: 0988 119 155
Email: vohuuphuocttc@gmail.com
Từ khóa : Quần áo bảo hộ, ủng bảo hộ,...

Hỏi : Công ty TTC sản xuất thiết bị bảo hộ theo quy trình nào?

Trả lời : Với hơn 10 năm chúng tôi thương mại các sản phẩm bảo hộ, cứu hộ từ các nước có nền công nghiệp phát triển đặc biệt chuyên ngành lĩnh vực phòng cháy & chữa cháy, nên các nguyên vật liệu đều được nhập khẩu 100% theo quy chuẩn EN và NFPA. Sản phẩm được hoàn thiện bởi DATIKA và đăng ký tiêu chuẩn sản phẩm tại Việt Nam cho từng chủng loại.